УКРАЇНА
Личанська сільська рада
Києво-Святошинського району
Київської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14/03/2017 року №26 с. Личанка
Про проведення у Личанській сільській раді перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 06.03.2015 № 55 «Про проведення у Київській обласній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 18.03.2015 № 135 «Про проведення у Києво-Святошинській районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»:

  1. Провести у Личанській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» стосовно посадових осіб  сільської ради (крім виборних):
  2. Визначити днем початку перевірки 15 листопада
    2016 року.
  3.         Визначити відповідальною за проведення перевірки посадових осіб Личанської сільської  ради (крім виборних):

Дігтяренко Світлану Миколаївну – діловода Личанської сільської ради.

  1. Відповідальному за проведення перевірки забезпечити ознайомлення  усіх посадових осіб Личанської сільської  ради, стосовно яких проводитиметься перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках по догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) з цим розпорядженням.
  2. Посадовим особам Личанської сільської ради, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку зазначеної перевірки подати відповідальній особі власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або додатком 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами  третьою і четвертою статті  1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.
  3. Попередити посадових осіб Личанської сільської ради про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеною частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.
  4. Діловоду Личанської сільської ради Дігтяренко Світлані Миколаївні забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Личанської сільської ради.
  5. Відповідальній за проведення перевірки протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Личанської сільської ради:

1) інформації про початок проходження перевірки особою;

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

9.      Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова І.М.Халматова