Регламент сільської ради

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Личанської сільської ради

                                                                                   № 69-06-VIІ від 21.03.2016 р

РЕГЛАМЕНТ

Личанської сільської ради VІI скликання

Регламент Личанської сільської Ради (далi — Рада) визначає органiзацiю i порядок дiяльностi Ради, її депутатiв, органiв та посадових осiб.

   Статтi Регламенту вiдповiдають Конституцiї України, Законам України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатiв мiсцевих Рад”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, сільських голів” .

Регламент обов’язковий для виконання Радою та її органами, а також в межах повноважень Ради — підприємствами, органiзацiями i установами рiзних форм власностi, розташованими на територiї Ради.

Короткий зміст:

Стаття 1. Порядок затвердження, виконання i внесення змiн та доповнень до Регламенту.

Сільська Рада

Стаття 2. Правова основа діяльності Ради.

Стаття 3. Повноваження Ради.

Стаття 4. Основні принципи діяльності Ради.

Стаття 5. Взаємодія Ради.

Стаття 6. Використання Радою державної та власної сільської символіки.

Стаття 7. Реалізація відповідальності Ради, її органів та посадових осіб.

Структура Ради, правовий статус її органів та посадових осіб.

Стаття 8. Загальна структура Ради.

Стаття 9. Личанський сільський голова.

Стаття 10. Секретар Ради.

Стаття 11. Депутат Ради.

Стаття 12. Постійні  комісії Ради.

Стаття 13. Тимчасові контрольні комісії Ради.

Стаття 14. Виконавчі органи Ради.

Стаття 15. Заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Стаття 16. Секретар виконавчого комітету.

Стаття 17. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 18. Орган друку.

Організація роботи Ради.

Стаття 19. Планування роботи Ради.

Стаття 20. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних  комісій Ради.

Пленарні засідання Ради.

Стаття 21. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні Ради.

Стаття 22. Внесення питань до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 23. Відкриття пленарного засідання Ради.

Стаття 24.  Порядок ведення пленарного засідання Ради.

Стаття 25. Організація розгляду питань.

Стаття 26. Порядок надання слова.

Стаття 27. Порядок проведення голосування на пленарних засіданнях.

Стаття 28. Порядок розгляду та прийняття рішень на пленарному засіданні Ради.

Стаття 29. Порядок вступу рішень Ради в силу та їх публікація.

Стаття 30. Протокол засідання.

Стаття 31. Дисципліна та етика в діяльності Ради.

Стаття 32. Розгляд та прийняття рішень Ради за спеціальними процедурами.

Стаття 33. Сільський референдум.

Повна версія Регламенту Личанської сільської ради Завантажити